no-image

Sluníčka – Maminka a rodina

Na začátku května slaví všechny maminky svátek, a tak jsme si povídali o tom, co vše pro nás dělají a s čím jim můžeme pomáhat. Seznámili jsme se s pracemi, které je v domácnosti potřeba vykonávat. Ukázali jsme si, jak […]


no-image

Hvězdičky – Rodina

První i druhý týden v květnu jsme si společně s dětmi povídali o rodině. Poznávali jsme, kdo do rodiny patří, snažili se jednotlivé osoby pojmenovat a předškoláci tato slova zkoušeli rozložit na slabiky. Cvičili jsme pantomimu, která děti moc bavila. V druhém týdnu […]


no-image

Hvězdičky – Den Země 2022

Přestože jsme se v pátek 22. dubna sešli ve školce jen v malém počtu, i tak jsme oslavili Den Země jak se patří. Nejprve jsme si o naší planetě povídali a poté ji výtvarně ztvárnili. Při dopolední vycházce jsme si nasadili rukavice, […]


no-image

Hvězdičky – Poznáváme zvířata a jejich mláďata

V průběhu posledních dvou týdnů jsme ve třídě Hvězdiček poznávali domácí a hospodářská zvířata a jejich mláďata. O jednotlivých zvířátkách jsme si povídali, zkoušeli jsme napodobovat jejich řeč i pohyby. Povídali jsme si také o tom, kde jednotlivá zvířátka bydlí. […]


no-image

Sluníčka – Hospodářská zvířátka

Zvířátka nás prostě baví, a tak jsme se počátkem jara zaměřili na hospodářská zvířata a jejich mláďata. Poznávali jsme jejích obydlí, i čím se živí, a zároveň jsme se zaměřili na procvičování orientace v prostoru. Rozvíjeli jsme řeč nejen prostřednictvím zvuků, […]


no-image

Hvězdičky – Velikonoce

Od konce března jsme se začali připravovat na Velikonoce. Každý den jsme si zacvičili s plastovými vajíčky, narovnali si ruce i nohy, řekli jsme si jarní básničky ve spojení s pohybem, povídali si o velikonočních zvycích, skládali nejrůznější obrázky a vyrobili […]


no-image

Sluníčka – Poznáváme velikonoční tradice

Na velikonoční svátky jsme se ve třídě Sluníček připravili s pomlázkami a barevnými vajíčky. Naučili jsme se koledu a ukázali si, jak používat pomlázku při koledování. Vyzkoušeli jsme si, jak na pomlázce vlají barevné mašličky v jarním větříku. Snažili jsme […]


no-image

Sluníčka – Světový den porozumění autismu

První dubnový den jsme ve třídě Sluníček oslavili „Modrý den“, neboli „Světový den porozumění autismu“. Všichni jsme se v tento den oblékli do modré a ponořili se do modrých her. Vytvořili jsme velké srdce z modrých víček, postavili modré domy […]


no-image

Hvězdičky – Barevné jaro

Ve třídě Hvězdiček jsme přivítali jaro. Vyseli jsme semínka řeřichy, hrášku, ředkviček a fazolí a průběžně jsme klíčení semínek a jejich růst v rostlinky pozorovali. Povídali jsme si o jarním počasí, o změnách v přírodě a poznávali jsme jarní květiny, […]


no-image

Sluníčka – Vítání jara

Jaro jsme ve třídě Sluníček přivítali nejen výzdobou naší třídy, ale i poznáváním změn v přírodě kolem nás. Poznávali jsme jarní kytičky, pozorovali ptáky stavějící si hnízda v korunách stromů, dovádějící veverky a první broučky v trávě. Pomocí výtvarných technik […]