no-image

Sluníčka – Můj dům

Z geometrických tvarů čtverec, trojúhelník a kruh jsme si poskládali domy, pak jsme do nich vkládali místnosti a říkali si, co se v každé z nich odehrává: v koupelně si myjeme ruce, čistíme zuby, koupeme se, v ložnici spí rodiče, […]


no-image

Hvězdičky – Dům, ve kterém bydlíme

Všichni už dobře víme, že každý může bydlet někde jinde. Někdo bydlí v rodinném domě, jiný v panelovém nebo v cihlovém vysokém domě.. Prozkoumali jsme jednotlivé místnosti v domě či bytě a přiřadili předměty, které do nich patří. Z papíru […]


no-image

Hvězdičky – Já a moje rodina

V přelomu dubna a května jsme se ve třídě Hvězdiček věnovali tématu rodiny. Poznávali a pojmenovávali jsme jednotlivé členy rodiny, starali se o miminko – oblékali jsme jej, krmili a vozili v kočárku. Miminko bylo i hlavním tématem jak pro […]


no-image

Sluníčka – Maminka a naše rodina

Tohle téma děti vždycky milují. Poznávali jsme nejen rodinné příslušníky, ale také jsme si vyzkoušeli mnoho praktických činností, které se dětem velmi dařily. Cvičili jsme, ztvárňovali kresbou rodinu, za doprovodu rytmických nástrojů a kláves jsme zpívali písničku o mamince. Nezapomněli […]


no-image

Sluníčka – Čarodějnice

Poslední dubnový den se pravidelně slaví Čarodějnice, a proto jsme se letos i my v MŠ rozhodli je společně oslavit. Vyzdobili jsme si třídu, převlékli se do masek a plnili nejrůznější úkoly – navíjeli jsme pavoučky, podlézali pod pavučinou, házeli košťaty […]


no-image

Sluníčka – Zvířátka na statku

Seznámili jsme se se zvířátky, která žijí na statku. Poznali jsme slepičku, kohouta, husu, kachnu i ovci a skákali jsme přes překážky jako koně.  S hlídacím psem, jsme si vyzkoušeli orientaci v prostoru, když jsme ho dávali spát do boudy, […]


no-image

Hvězdičky – Den Země

V pátek 21. 4. 2023 jsme společně oslavili Den Země.  Dopoledne jsme si vyrobili zeměkouli, která zdobí šatnu dětí. Během vycházky jsme si navlékli gumové rukavice a navštívili nedaleký lesopark a les zbavili odpadků. Teď máme čisté prostředí nejen v lesní tělocvičně, […]


no-image

Hvězdičky – Domácí zvířátka

Téma domácích zvířátek a jejich mláďátek se nám moc líbí. Podle obrázků jsme domácí zvířátka poznávali, přiřazovali jejich mláďátka, zkoušeli je pojmenovat a vyvodit zvuk a poznat zvířátka podle zvuků, která jsou pro ně typická.  Společně se zvířátky jsme cvičili […]


no-image

Sluníčka – Sportovní den

Sportovní den, který se v naší škole konal 31. 3. 2023, jsme si ve třídě Sluníček opravdu užili. Už od rána jsme se věnovali nejrůznějším sportovním činnostem ve třídě, povídali jsme si o různých sportech i pomůckách ke sportu. A […]


no-image

Sluníčka – Velikonoce

Tyto svátky jara jsme si připomenuli nejen výzdobou třídy, ale i nejrůznějšími činnostmi. Zpívali jsme si velikonoční písničku „Běžel tudy zajíček“ za doprovodu kláves a rytmických nástrojů, třídili kraslice dle barev, navlékali kraslice na provázek, počítali vajíčka v košících a […]