Zdravá pětka

22.ledna 2020 se žáci zapojili do vzdělávacího programu  „Zdravá 5“ Nadačního fondu Albert, který je zaměřen na zdravou výživu a zdravý životní styl.


Adventní setkání 2019

Období adventu přináší do našich uspěchaných životů zklidnění, čas na rozjímání, milou a příjemnou atmosféru. To vše se nám povedlo 12. prosince, kdy jsme se sešli na vyzdobené zahradě školy, abychom společně strávili pár klidných a svátečních chvilek. Zazpívali jsme […]


18. – 22. listopadu 2019 – Náš týden „Co bylo před 30 lety“

Během celého týdně jsme si připomínali události 17. listopadu 1989. Žáci viděli krátký animovaný film o událostech v ČSSR a dokument se záběry přímo z Pardubic. Postupně se seznamovali s některými pojmy, hesly, osobností Václava Havla, písničkami, které provázely listopadové […]


Výlet Šlápoty do Holic v Čechách

V pátek 25. 10. 2019 se Šlápota vydala za dobrodružným poznáváním. Podnikli jsme cestu do Holic a navštívili Africké muzeum Dr. Emila Holuba.  V muzeu se nám velmi ochotně věnovala milá paní průvodkyně, která nás nejdříve seznámila prostřednictvím krátkého filmu […]


Cvičení ochrany člověka za mimořádných situací 2019

Ochrana člověka za mimořádných situací je den, kdy se menší žáci seznámí a starší si připomenou, jak si v životě poradit při mimořádných událostech. Den začal vyhlášením evakuace celé školy. Žáci prvního i druhého stupně se následně podle svých schopností […]


Den stromů 2019

Letos jsme si Den stromů na naší škole připomněli ve všech třídách, školní družině i mateřské škole. V tento den děti vyšly do lesa, sbíraly listy, přírodniny, určovaly druhy a části stromů. Všichni si zopakovali znaky ročních období a barvy […]


Naše Velká pardubická

14. 10. 2019  pořádala ŠD na zahradě školy i pro děti z mateřské školy překážkový závod Naše Velká pardubická, kterému předcházela výroba vlastního papírového koně s hřívou. Celý závod měl 9 překážek, mezi kterými nechyběl ani Vodní příkop, Taxisův příkop […]


Čisté tlapky

Dne 10. 10. 2019 se naše škola zapojila do akce ČISTÉ TLAPKY, pořádané Pardubickou nemocnicí na osvětu dětí v hygieně rukou. Děkujeme za pěknou akci!


Den zdravé výživy 2019

Dne 25.9. 2019 proběhl v naší škole Den zdravé výživy. Od firmy EFES, která nám v rámci projektu dodává ovoce a zeleninu, jsme získali potřebné suroviny. Děti z mateřské školy i žáci základní školy je využili k přípravě zdravých svačinek. […]


Zážitkový pobyt 2019

V posledním zářijovém týdnu se žáci II. stupně opět dočkali zážitkového pobytu, během kterého na ně čekalo hned několik aktivit. H- centrum Ve středu strávili žáci dopoledne ve sportovním centru, kde si při bowlingu vyzkoušeli, jak přesnou mají mušku a zároveň […]