no-image

Školní družina – pohádka O sněžném dráčkovi

V úterý 17. 1. 2023 čekalo na děti ze ŠD milé překvapení. Přijela mezi nás Mgr. Markéta Havlová s muzikoterapeutickou pohádkou „O sněžném dráčkovi“. Děti se během pohádky aktivně zapojovaly do rytmických písní s využitím nástrojů (tibetské misky, větrný gong, […]


no-image

Mezinárodní Vánoce

Sedmáci a osmáci se zúčastnili soutěže pořádané MAP rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice II s názvem Mezinárodní Vánoce. V hodinách angličtiny si vybrali americké Vánoce. Vytvořili vánoční scénu – krb pro Santu Clause a vánoční ponožky a v angličtině natočili […]


no-image

Adventní setkání 2022

14. prosince 2022 jsme se zklidnili, rozjímali a trávili alespoň pár chvil  při zpívání koled, příjemným neoficiálním povídáním, pitím pečeného čaje, mlsáním vánočních dobrot a prodejem žákovských výrobků s adventní a vánoční tématikou. Nemalou částí celého adventního setkání bylo  setkání […]


no-image

Artur cup – školní turnaj ve stolním tenise 2022

8. prosince 2022 se uskutečnil tradiční turnaj ve stolním tenise, do kterého se zapojilo 13 žáků 6.-9. ročníku. Vítězství obhájil Antonín Cejp z 9. ročníku, na 2. místě se umístil Jan Dlouhý z 8. ročníku a třetí příčku obsadil Adam […]


no-image

Cvičení OČMU

30. listopadu 2022 jsme využili prezentační akci POKOS (Příprava občanů k obraně státu). Díky úžasnému přístupu všech zúčastněných žáci zábavnou a interaktivní formou trénovali, jak správně poskytnout první pomoc, co dělat při úniku chemických látek, základy sebeobrany, základy přežití či […]


no-image

23.11. 2022 celoškolní projekt Svět hraček kdysi

Co mají rády všechny děti světa? Hračky. A právě o nich je náš letošní multikulturní projekt. Jeho úvodní aktivity jsme uskutečnili ve středu 23. 11., kdy to v naší škole vypadalo jako v tom nejlepším hračkářství. Uspořádali jsme výstavu hraček […]


no-image

Halloween ve škole

Před podzimními prázdninami se u nás ve škole objevili duchové, dýně a netopýři. S druháky a páťáky jsme si oblékli strašidelné kostýmy, vyrobili duchy a zahráli plno her, žáci z SP II pracovali s pomůckami čarodějnic a strašidel, naučili se […]


no-image

Den stromů 2022

Žáci SP I si udělali procházku do dukelského lesa, ve kterém sbírali podzimní plody a listy stromů. Povídali si o druzích stromů a o podzimních plodech. Na závěr vycházky si zkusili strom společně obejmout. Ve třídě si potom děti nakreslili […]


no-image

Cirkulujeme plechovky

Se šesťáky jsme se zúčastnili soutěže Cirkulujme – tématem je příběh plechovky, která bohužel neskončila v tříděném odpadu. Společně jsme vyrobili komiksový plakát o tom, jak to v příběhu plechovky začalo. A představte si – vyhráli jsme !!!


no-image

EU Code Week

Žáci naší školy se připojili k celoevropskému projektu Code week, který má za cíl prohloubit dovednosti žáků (i učitelů) v oblasti programování. Akci jsme propojili s našimi projekty ke Dni stromů. Programovali jsme ve čtvercové síti, orientovali se v tabulce, […]