Šlápota v Muzeu loutek

Naše předvánoční Šlápota se vydala na prohlídku muzea loutek v Chrudimi.  Prohlédli jsme si celé muzeum.  Součástí naší prohlídky byl program, při kterém jsme všichni společně tvořili loutkové divadélko na téma Vánoce. Rozhodli jsme se vyrobit loutkový betlém z „javajek“ a […]


Adventní setkání

Letos jsme se rozhodli, že porušíme mnohaletou tradici a místo vánoční besídky se sejdeme v předvánočním adventním čase. Adventní setkání žáků školy, dětí z mateřské školy, rodičů, přátel školy, bývalých žáků a pedagogů jsme uchystali 14. prosince 2017. Vyzdobili jsme […]


Adventní tvoření rodičů s dětmi ve školní družině

V úterý 5.12. 2017 odpoledne proběhlo ve školní družině adventní tvoření rodičů a dětí, na kterém vznikly krásné adventní svícny a ozdoby z perníku tématicky zaměřené k Mikuláši, čertu a andělovi. Atmosféra byla už lehce sváteční, každopádně tvůrčí a uvolněná…


Sportovní čtyřboj 2017

Poslední listopadový den se v tělocvičně naší školy sešli účastníci tradičního sportovního ČTYŘBOJE. Mladší žáci soutěžili v disciplínách, kdy skákali, běhali, házeli a lezli do výšky. Letos naši domácí závodníci soupeřili se žáky ze škol z Chrudimi, Kolína a ze školy […]


Setkání kultur – 20. 11. 2017

V pondělí 20. listopadu 2017 jsme v naší škole přivítali milou návštěvu z pardubické organizace Most pro o.p.s.; jejím posláním je poskytovat sociální a poradenské služby cizincům a jejich dětem. K nám zavítaly děti z Mongolska a Vietnamu, které navštěvují […]


Šlápota ve Břehách – výlov rybníku Buňkov

Přesně po roce jsme opět navštívili výlov rybníku Buňkov ve Břehách u Přelouče. Z Přelouče jsme se vydali na pochod k rybníku, cestou jsme obdivovali krásy podzimu a poznávali okolní vegetaci. U rybníku jsme sledovali šikovné rybáře při jejich práci, poznávali různé […]


Den zdravé výživy

Zdravá výživa je pro nás všechny velmi důležitá, připomínáme si každodenně. Tradičně zdravé výživě věnujeme jeden podzimní den, abychom její důležitost ještě více zdůraznili. Letos připadl náš Den zdravé výživy na 10.10. 2017. Připravovali jsme dobroty z ovoce a zeleniny […]


Šlápota ve Střední zemědělské škole v Chrudimi

V pátek 7. 10. se uskutečnila první cesta naší Šlápoty. Navštívili jsme Střední školu zemědělskou a Vyšší odbornou školu v Chrudimi, která pořádala výstavu například – ovoce, zeleniny, kaktusů, holubů, králíků a drůbeže. Dozvěděli jsme se spousty zajímavostí o chovu zvířat, poznávali […]


Drakiáda 2017

Dne 21. září jsme se na pozvání Sokola Pardubice zúčastnili podzimních hrátek s draky . Na Drakiádě bylo připraveno několik stanovišť pro procvičení těla. Snaha byla odměněna hezkými dárky. Na akci se děti z 3., 4. a 5.ročníku připravily vlastnoruční […]


Atletické dopoledne 14.9.2017

Společně se žáky Základní školy a Praktické školy Do Nového jsme  soutěžili ve 4 disciplínách (běhu 60m, hodu míčkem, skoku do dálky a běhu na 400m/800 m). Naštěstí jsme se vyhnuli letošnímu uplakanému počasí a mohli jsme sportovat s chutí a elánem. […]
Aktuality

VYHRÁLI JSME !!!

VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 1. TŘÍDU LOGOPEDICKOU NEOTEVŘEME!

Kontakt

Kancelář školy: 466 304 934
  466 303 757
Mateřská škola: 608 653 896
Školní jídelna: 774 626 503
Podrobné kontaktní údaje >>
Napište nám >>