Zde pro Vás máme připraveny soubory v pdf formátu vztahující se k učivu anglického jazyka ZŠ
zřízené podle § 16 odstavec 9 školského zákona s tématy základní anglické fráze, číslovky a barvy, základní konverzační témata.