30. dubna 2021 čarodějnický den ve III. a SP třídě

V pátek 30. 4. se konal Čarodějnický den v SP třídě. Žáci plnili různé čarodějnické úkoly a následně dostali vysvědčení a dobrůtky.  Hodnoceno bylo čtení, psaní, počítání, výroba čarodějnice z papíru a let na koštěti. Doprovázela nás také hudba a tanec, do kterého se všichni směle zapojili. Celý den jsme si náramně užili a těšíme se na další takový. Rovněž čarodějnický den ve III. třídě se vydařil. Ukázal, že si umíme vyčarovat dobrou svačinku. Kouzelným zaklínadlem Abrakadabra jsme z vaty vykouzlili řeřichu, moc nám chutnala. Zvládli jsme i všechny čarodějnické úkoly na interaktivní tabuli a klobouky nám moc slušely : )