30. dubna 2021 čarodějnický den v I. třídě

V pátek 30.4. proběhly „čarodky“ i v I. třídě. Během celého dne žáci ve výuce plnili netradiční úkoly z českého jazyka a matematiky, luštili čarovnou tajenku, vytvářeli čarodějnici z papíru.
A protože to byly tak trochu jiné čarodějnice, zkoušeli si čarodějnici vyrobit i venku z přírodnin, ve třídě pak z geometrických tvarů a nakonec sami na své fotografii. Celý kouzelný den završila kouzelnická sportovní dráha na školní zahradě, která všechny bavila. Zavzpomínali na perníkovou chaloupku a nově je doprovázely písmenkové příšerky a malá čarodějnice. Ta se objevila i na závěrečném čarodějnickém vysvědčení, které hodnotilo jejich dovednosti v českém jazyce, matematice a rovněž  dovednosti výtvarné a pohybové. Malá čarodějnice v závěru školního dne vyčarovala dětem i sladkou odměnu ve tvaru svých domácích mazlíčků.