26.3.2019 Drogy, AIDS, patologické hráčství – beseda pro žáky II. stupně