23.12.2022 – 2.1.2023 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Přejeme všem žákům i jejich blízkým krásné Vánoce plné pohody a šťastný rok 2023. Zaměstnanci školy

Pokoj lidem dobré vůle