20. 10. 2021 15,30 třídní schůzka pro rodiče žáků 9. ročníku

Zákonní zástupci budou seznámení s možnostmi a podmínkami dalšího studia svých dětí.