18. – 22. listopadu 2019 – Náš týden „Co bylo před 30 lety“

Během celého týdně jsme si připomínali události 17. listopadu 1989.
Žáci viděli krátký animovaný film o událostech v ČSSR a dokument se záběry přímo z Pardubic.
Postupně se seznamovali s některými pojmy, hesly, osobností Václava Havla, písničkami, které provázely listopadové události. Intenzivně si připomínali státní symboly, zpívali hymnu ČSSR a pokusili se (například generální stávkou) vyzkoušet si na vlastní kůži tehdejší atmosféru.