Základní škola a mateřská škola Pardubice, A. Krause 2344

Dbáme na využití nových technologií ve výuce:Jsme moderní, přitažlivá a dynamická škola, navazující na nejlepší tradice českého speciálního školství. Naším posláním je výchova a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola byla zřízena v roce 1991.

Od 13. května 2014 jako jediná škola v Pardubicích používáme interaktivní stůl Smart table 442i.
 
 

Součástí školy jsou

Vzdělávací programy

Výroční zpráva a školní vzdělávací programy jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.