Součástí školy jsou

Vzdělávací programy

Výroční zpráva a školní vzdělávací programy jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.