Základní škola a mateřská škola Pardubice, A. Krause 2344

Jsme moderní, přitažlivá a dynamická škola, navazující na nejlepší tradice českého speciálního školství. Naším posláním je výchova a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola byla zřízena v roce 1991.

Dbáme na využití nových technologií ve výuce:

Od 13. května 2014 jako jediná škola v Pardubicích používáme interaktivní stůl Smart table 442i.
 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

se bude konat

ve středu 5. dubna a  ve čtvrtek 6. dubna 2017 vždy od 13 do 18 hodin.

Co budete k zápisu potřebovat:

  • doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum nebo pedagogicko-psychologická poradna)
  • rodný list dítěte
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce
  • zastupuje-li dítě jiná osoba, doloží oprávnění dítě zastupovat

 Při žádosti o odložení začátku povinné školní docházky o jeden rok (odklad) je třeba:

  • rodný list dítěte
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce
  • zastupuje-li dítě jiná osoba, doloží oprávnění dítě zastupovat
  • doložit už v době zápisu doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa

Součástí školy jsou

Vzdělávací programy

Výroční zpráva a školní vzdělávací programy jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.


Aktuality

PODPOŘTE NÁŠ PROJEKT!!!

VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 1. TŘÍDU LOGOPEDICKOU NEOTEVŘEME!

Kontakt

Kancelář školy: 466 304 934
  466 303 757
Mateřská škola: 608 653 896
Školní jídelna: 774 626 503
Podrobné kontaktní údaje >>
Napište nám >>