Základní škola a mateřská škola Pardubice, A. Krause 2344

Zápis do 1. ročníku

Seznam přijatých žáků pro školní rok 2017/2018

Registrační číslo:

Přijetí ke vzdělávání:

1/2017

správní řízení probíhá

2/2017

správní řízení probíhá

3/2017

OPŠD

4/2017

správní řízení probíhá

5/2017

správní řízení probíhá

6/2017

OPŠD

 

Mgr. Daniela Ročková

     ředitelka školy                                                                                  Datum zveřejnění: 18.4.2017

 

Jsme moderní, přitažlivá a dynamická škola, navazující na nejlepší tradice českého speciálního školství. Naším posláním je výchova a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola byla zřízena v roce 1991.

Dbáme na využití nových technologií ve výuce:

Od 13. května 2014 jako jediná škola v Pardubicích používáme interaktivní stůl Smart table 442i.
 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

se bude konat 9.5. 2017 od 12,00 do 14,00 hodin.

K zápisu je nutné doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

a doporučení lékaře.

Součástí školy jsou

Vzdělávací programy

Výroční zpráva a školní vzdělávací programy jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.


Aktuality

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 1. TŘÍDU LOGOPEDICKOU NEOTEVŘEME!

Kontakt

Kancelář školy: 466 304 934
  466 303 757
Mateřská škola: 608 653 896
Školní jídelna: 774 626 503
Podrobné kontaktní údaje >>
Napište nám >>